Вход

Стартовала «тихая революция» финтех компаний в Великобритании

12.04.2017 11:07

Прежде всего, что такое финтех компании? Это растущий кластер инновационных технологических компаний, имеющих связи с финансовым миром, с потенциалом сделать этот мир более эффективным, легким и захватывающим. Они создают разнообразные продукты: от небольших приложений для телефонов, коды к которым «пишутся в спальне», до сложных програм для реализации финансовых транзакций.

В мире доходы финтех компаний уже составляют 20 млрд фунтов стерлингов каждый год. И Великобритания лидирует, обеспечивая «дом» почти половине всех европейских сделок финтех компаний: выделено 100 миллионов фунтов стерлингов для финансирования через платформы финтех компаний и по работе с цифровыми валютами, как заявил премьер-министр Великобритании.
Согласно недавнему отраслевому исследованию, из 50 крупнейших финтех-компаний в Европе, 24 находятся в Великобритании.

В Великобритании стали популярными такие финтех компании как TransferWise и Azimo (предоставляют людям и предприятиям новый способ отправки денег за границу), Funding Circle и Zopa (позволяют людям напрямую кредитовать малый бизнес), Paym и Pingit (помогают людям отправлять деньги друзьям и родственникам, используя только номер мобильного телефона).

По материалам: http://www.cityam.com/211067/britain-s-quiet-fintech-revolution-has-begun-and-we-re-determined-back-it 

Смотрите еще

Мар’яна Москва: Доступні фінанси для малого бізнесу07.02.2019 07:52Однією з найактуальніших проблем підприємств малого бізнесу є проблема фінансового забезпечення їх діяльності. Фінансування суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Проте фінансування власними засобами через низькі товарообороти у більшості випадків не може забезпечити передумов для розширеного зростання.Провідна роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу належить комерційним позичальникам. Найбільш традиційним джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємницьких структур виступає банківське кредитування. Однак кредитні ресурси для підприємств малого бізнесу є важкодоступними, а їх вартість – надто високою.Альтернативою банківському фінансуванню за таких умов можуть стати фінансові інструменти небанківських фінансово-кредитних установ, зокрема: краудфандинг, лізинг, венчурне фінансування та ін.Краудфандинг – відносно нове для України явище, але досить популярне у світі. Його характеризують як «фінансування натовпом». При використанні зазначеного способу фінансування підприємець залучає кошти не однієї особи, а отримує багато невеликих сум від різних людей – бізнес-ангелів або бейкерів. Робиться через онлайн-платформи, такі як Kickstarter, Etsy, де бізнес подає заявки на фінансування, а інвестори можуть вибрати ідеї, які вони хочуть підтримати. Серед усіх платформ краудфандингу найбільшою довірою характеризується Kickstarter. Вагомою перешкодою для українських підприємців є те, що деякі краудфандингові платформи мають обмежений список країн, резиденти котрих можуть створювати свої проекти.Широкого поширення у світі набули такі онлайн-платформи для кредитування підприємств, як:  Funding Circle, Kabbage, Lending Club або RenRen. З березня 2017 р. українські підприємства отримали змогу одержувати позики на платформі MO CASH. Через неї малий бізнес може розраховувати на позику в сумі до 500 тис. грн. терміном до 18 міс. без застави. Процентні ставки коливаються у межах 25-35% річних. Заявки на видачу кредитів через онлайн платформи розглядаються відносно швидко, а бюрократичні перепони зведено до мінімуму.Доволі зручним інструментом для підприємств малого бізнесу є лізинг – кредит, за умовами якого підприємство може придбати основні засоби виробництва без виведення оборотних коштів. У Польщі частка МСБ, що користуються лізингом, сягає 39%, у Німеччині – 34%, в Естонії – 32%. В Україні лізинг не набув широкого поширення – лише близько 4% малих підприємств використовує цей інструмент фінансування. Основним недоліком лізингу є те, що це доволі дорога форма майнового кредиту, оскільки лізингоодержувач має сплачувати лізингодавцеві сумарні платежі, що значно перевищують вартість об’єкта лізингу, до того ж передбачено авансовий платіж у розмірі до 30%, а іноді й більше, вартості об’єкта лізингу.Венчурне фінансування стосується малих підприємств, що працюють у наукомістких галузях економіки, спеціалізуються на проведенні наукових досліджень та інженерних розробках. Венчурний капітал переважно інвестують в ідею, проект з підвищеним рівнем ризику. Адресати венчурного капіталу – венчурні фірми, які не зобов’язані виплачувати відсотки і повертати отримані суми. Інтерес інвестора задовольняється придбанням прав на всі новації як запатентовані, так і безпатентні ноу-хау, а також отриманням прибутку від реалізації наукових технічних розробок.Велику роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу відіграють міжнародні фінансові організації. Отримати такий кредит непросто, але в результаті зазначеного виду фінансування можна одержати значні суми під помірні відсотки.Починаючи з 2016 р. вагому роль у кредитування підприємств малого бізнесу в Україні почав відігравати ЄБРР. В цей час було запущено програму  SBI (Small business initiative). Розраховувати на фінансування можуть усі компанії, річний оборот яких не перевищує €50 млн, а в штаті не більше 250 осіб. Банк надає українським компаніям також консультаційну, освітню, трансформаційну та експертну підтримку. В результаті фінансування проектів ЄБРР, через рік після їх завершення, 26% українських малих і середніх підприємств збільшили  дохід на 45%, 24% – збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% – залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.Про фінансування підприємств малого бізнесу в Україні заявив також Німецько-Український Фонд (НУФ) – діє програма мікрокредитування та програма рефінансування аграрного сектора; Німецький державний банк розвитку (KfW), Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation). Створені ними програми, проекти та гранти можуть підтримати власників бізнесу під час економічної кризи, допоможуть знайти нові ринки збуту та перспективні напрямки діяльності, а також сприятимуть майбутнім бізнесменам при відкритті своєї справи.Мар’яна Москва – кандидат економічних наук, експерт з економічних питань Львівського центру розвитку малого бізнесу.По материалам Львівського центру розвитку малого бізнесуhttps://lv-center.com.ua/2019/01/17/finance-small-business/ Как инвестировать в малый бизнес 13.12.2018 02:18Редакция PaySpace Magazine продолжает спецпроект о том, как инвестировать средства в Украине. Куда вложить капитал (в депозиты, драгметаллы, ОВГЗ, недвижимость, бизнес, криптовалюты, акции), на какой срок размещать средства, и о каких рисках следует помнить — объяснят эксперты из разных отраслей. В этом интервью генеральный директор MO.Cash Сергей Гладченко рассказал, что следует знать об инвестициях в малый бизнес.   Какой минимальный капитал нужно иметь, чтоб начать инвестировать в малый бизнес? Если у Вас остается 3-5 тыс грн в месяц, то уже можно задуматься о дополнительном доходе. Если не вложить эти деньги, они разойдутся на мелочи. А так и деньги можно сохранить, и пассивный доход получить. Подобный инструмент предоставляет Платформа MO.Cash. Какую доходность обещает такое капиталовложение? На нашей платформе договор заключается между заемщиком и инвестором, деньги идут напрямую между ними и проценты оплачивает заемщик – собственник бизнеса напрямую инвестору. Процентная ставка одинакова как у заемщика, так и у инвестора — от 25 до 35% годовых. Но инвесторы могут по своему желанию застраховать финансовые риски – риски невозврата. А значит, доходность может снизиться на 4-5%. Какие риски при инвестировании в малый бизнес? Малые предприятия меньше, чем большие подвержены политическим рискам. Но риски всегда есть. Их надо изучать, взвешивать, диверсифицировать. Мы даем много информации о клиенте, его кредитной истории, бизнесе. Прежде, чем принимать решение, надо хорошо ознакомиться с информацией, возможно, подробно изучить заемщика и обязательно внести инвестируемую сумму маленькими частями в разные проекты. На что обращать внимание при выборе компании для инвестирования? На понятность бизнеса, местонахождение, возможность контролировать процесс развития. Обязательно надо ознакомиться с кредитной историей заемщика. Обратите внимание на категорию риска, которую присвоили проекту сотрудники платформы. Выбирайте наименьший риск. Наши специалисты имеют многолетний опыт кредитного анализа по лучшим европейским технологиям, по которым работают ЕБРР и НУФ и которые показали хороший результат. Как правильно выбрать сферу компании для инвестирования? Самым удачным будет выбор компании, в той отрасли, в которой вы считаете себя экспертом. Можно выбрать предприятие, которое находится недалеко от вашего места жительства или работы. Вы можете приобретать их товары или услуги и эти способствовать их и своему успеху. Обязательно почитайте информацию о тенденциях в отрасли, в которую собираетесь инвестировать, посмотрите, что пишут в интернете о данной компании, какие отзывы об уровне сервиса. Что следует учесть при оформлении документов? Для оформления инвестиции необходимо иметь банковскую карту, на которой есть деньги, и электронную цифровую подпись сертифицированного центра для подписания договоров. Сейчас многие банки предоставляют услугу по оформлению ЕЦП, есть специализированные центры. Мы работаем со всеми сертифицированными вариантами. Ну и конечно составление подобных договоров займа лучше оставить экспертам, а мы уже их полностью проработали, учитывая судебную практику. Как скоро можно рассчитывать на прибыль? По условиям работы платформы заемщик ежемесячно погашает проценты и сумму займа. То есть деньги начнут возвращаться с процентами с первого месяца. Иногда мы согласовываем отсрочку по возврату тела кредита на 3 месяца. Но процентов это никогда не касается. Проценты выплачиваются с первого месяца. Насколько высок процент того, что инвестиции не оправдают себя? Методика анализа заемщика, которую мы применяем, показала проблемность 6% в самые кризисные годы. Мы добавили свой скоринг и надеемся, что уровень дефолта не будет выше 2%. Как минимизировать потери при неправильном выборе компании для инвестирования? Страхование и диверсификация рисков. Не кладите все яйца в одну корзину. Лучше по 1 тыс в 10 проектов, чем 10 тыс в один. Не пожалейте расходов на страхование. В случае дефолта страховая компания покроет ваши затраты и сама будет взыскивать долги с заемщика Что о таком виде инвестиций говорит законодательство? Облагается ли доход налогом? Статья 1048 гражданского кодекса позволяет любому физическому лицу давать займы и получать по ним проценты. Естественно, со всех получаемым доходов мы должны уплачивать налоги. В своем личном кабинете инвестор найдет расчет суммы, которую надо уплатить за отчетный год. Какие еще варианты инвестирования в Украине вы бы посоветовали? На самом деле, в Украине достаточно высокий риск инвестирования, нужно хорошо взвешивать и понимать – дешевый сыр только в мышеловке. Чем выше предлагается доходность по инвестициям – тем выше риск его невозврата. Уметь рассчитывать и контролировать риски – вот задача которая стоит перед каждым человеком.По материалам - PaySpace Magazinehttps://psm7.com/money/kak-investirovat-v-malyi-biznes-sergej-gladchenko-mo-cash.html

Подписка на новости