Вход

Мар’яна Москва: Доступні фінанси для малого бізнесу

07.02.2019 07:52

Однією з найактуальніших проблем підприємств малого бізнесу є проблема фінансового забезпечення їх діяльності. Фінансування суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Проте фінансування власними засобами через низькі товарообороти у більшості випадків не може забезпечити передумов для розширеного зростання.

Провідна роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу належить комерційним позичальникам. Найбільш традиційним джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємницьких структур виступає банківське кредитування. Однак кредитні ресурси для підприємств малого бізнесу є важкодоступними, а їх вартість – надто високою.

Альтернативою банківському фінансуванню за таких умов можуть стати фінансові інструменти небанківських фінансово-кредитних установ, зокрема: краудфандинг, лізинг, венчурне фінансування та ін.

Краудфандинг – відносно нове для України явище, але досить популярне у світі. Його характеризують як «фінансування натовпом». При використанні зазначеного способу фінансування підприємець залучає кошти не однієї особи, а отримує багато невеликих сум від різних людей – бізнес-ангелів або бейкерів. Робиться через онлайн-платформи, такі як KickstarterEtsy, де бізнес подає заявки на фінансування, а інвестори можуть вибрати ідеї, які вони хочуть підтримати. Серед усіх платформ краудфандингу найбільшою довірою характеризується Kickstarter. Вагомою перешкодою для українських підприємців є те, що деякі краудфандингові платформи мають обмежений список країн, резиденти котрих можуть створювати свої проекти.

Широкого поширення у світі набули такі онлайн-платформи для кредитування підприємств, як:  Funding CircleKabbageLending Club або RenRen. З березня 2017 р. українські підприємства отримали змогу одержувати позики на платформі MO CASH. Через неї малий бізнес може розраховувати на позику в сумі до 500 тис. грн. терміном до 18 міс. без застави. Процентні ставки коливаються у межах 25-35% річних. Заявки на видачу кредитів через онлайн платформи розглядаються відносно швидко, а бюрократичні перепони зведено до мінімуму.

Доволі зручним інструментом для підприємств малого бізнесу є лізинг – кредит, за умовами якого підприємство може придбати основні засоби виробництва без виведення оборотних коштів. У Польщі частка МСБ, що користуються лізингом, сягає 39%, у Німеччині – 34%, в Естонії – 32%. В Україні лізинг не набув широкого поширення – лише близько 4% малих підприємств використовує цей інструмент фінансування. Основним недоліком лізингу є те, що це доволі дорога форма майнового кредиту, оскільки лізингоодержувач має сплачувати лізингодавцеві сумарні платежі, що значно перевищують вартість об’єкта лізингу, до того ж передбачено авансовий платіж у розмірі до 30%, а іноді й більше, вартості об’єкта лізингу.

Венчурне фінансування стосується малих підприємств, що працюють у наукомістких галузях економіки, спеціалізуються на проведенні наукових досліджень та інженерних розробках. Венчурний капітал переважно інвестують в ідею, проект з підвищеним рівнем ризику. Адресати венчурного капіталу – венчурні фірми, які не зобов’язані виплачувати відсотки і повертати отримані суми. Інтерес інвестора задовольняється придбанням прав на всі новації як запатентовані, так і безпатентні ноу-хау, а також отриманням прибутку від реалізації наукових технічних розробок.

Велику роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу відіграють міжнародні фінансові організації. Отримати такий кредит непросто, але в результаті зазначеного виду фінансування можна одержати значні суми під помірні відсотки.

Починаючи з 2016 р. вагому роль у кредитування підприємств малого бізнесу в Україні почав відігравати ЄБРР. В цей час було запущено програму  SBI (Small business initiative). Розраховувати на фінансування можуть усі компанії, річний оборот яких не перевищує €50 млн, а в штаті не більше 250 осіб. Банк надає українським компаніям також консультаційну, освітню, трансформаційну та експертну підтримку. В результаті фінансування проектів ЄБРР, через рік після їх завершення, 26% українських малих і середніх підприємств збільшили  дохід на 45%, 24% – збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% – залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.

Про фінансування підприємств малого бізнесу в Україні заявив також Німецько-Український Фонд (НУФ) – діє програма мікрокредитування та програма рефінансування аграрного сектора; Німецький державний банк розвитку (KfW), Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation). Створені ними програми, проекти та гранти можуть підтримати власників бізнесу під час економічної кризи, допоможуть знайти нові ринки збуту та перспективні напрямки діяльності, а також сприятимуть майбутнім бізнесменам при відкритті своєї справи.

Мар’яна Москва – кандидат економічних наук, експерт з економічних питань Львівського центру розвитку малого бізнесу.


По материалам Львівського центру розвитку малого бізнесу

https://lv-center.com.ua/2019/01/17/finance-small-business/ 


Смотрите еще

Мар’яна Москва: Доступні фінанси для малого бізнесу07.02.2019 07:52Однією з найактуальніших проблем підприємств малого бізнесу є проблема фінансового забезпечення їх діяльності. Фінансування суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Проте фінансування власними засобами через низькі товарообороти у більшості випадків не може забезпечити передумов для розширеного зростання.Провідна роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу належить комерційним позичальникам. Найбільш традиційним джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємницьких структур виступає банківське кредитування. Однак кредитні ресурси для підприємств малого бізнесу є важкодоступними, а їх вартість – надто високою.Альтернативою банківському фінансуванню за таких умов можуть стати фінансові інструменти небанківських фінансово-кредитних установ, зокрема: краудфандинг, лізинг, венчурне фінансування та ін.Краудфандинг – відносно нове для України явище, але досить популярне у світі. Його характеризують як «фінансування натовпом». При використанні зазначеного способу фінансування підприємець залучає кошти не однієї особи, а отримує багато невеликих сум від різних людей – бізнес-ангелів або бейкерів. Робиться через онлайн-платформи, такі як Kickstarter, Etsy, де бізнес подає заявки на фінансування, а інвестори можуть вибрати ідеї, які вони хочуть підтримати. Серед усіх платформ краудфандингу найбільшою довірою характеризується Kickstarter. Вагомою перешкодою для українських підприємців є те, що деякі краудфандингові платформи мають обмежений список країн, резиденти котрих можуть створювати свої проекти.Широкого поширення у світі набули такі онлайн-платформи для кредитування підприємств, як:  Funding Circle, Kabbage, Lending Club або RenRen. З березня 2017 р. українські підприємства отримали змогу одержувати позики на платформі MO CASH. Через неї малий бізнес може розраховувати на позику в сумі до 500 тис. грн. терміном до 18 міс. без застави. Процентні ставки коливаються у межах 25-35% річних. Заявки на видачу кредитів через онлайн платформи розглядаються відносно швидко, а бюрократичні перепони зведено до мінімуму.Доволі зручним інструментом для підприємств малого бізнесу є лізинг – кредит, за умовами якого підприємство може придбати основні засоби виробництва без виведення оборотних коштів. У Польщі частка МСБ, що користуються лізингом, сягає 39%, у Німеччині – 34%, в Естонії – 32%. В Україні лізинг не набув широкого поширення – лише близько 4% малих підприємств використовує цей інструмент фінансування. Основним недоліком лізингу є те, що це доволі дорога форма майнового кредиту, оскільки лізингоодержувач має сплачувати лізингодавцеві сумарні платежі, що значно перевищують вартість об’єкта лізингу, до того ж передбачено авансовий платіж у розмірі до 30%, а іноді й більше, вартості об’єкта лізингу.Венчурне фінансування стосується малих підприємств, що працюють у наукомістких галузях економіки, спеціалізуються на проведенні наукових досліджень та інженерних розробках. Венчурний капітал переважно інвестують в ідею, проект з підвищеним рівнем ризику. Адресати венчурного капіталу – венчурні фірми, які не зобов’язані виплачувати відсотки і повертати отримані суми. Інтерес інвестора задовольняється придбанням прав на всі новації як запатентовані, так і безпатентні ноу-хау, а також отриманням прибутку від реалізації наукових технічних розробок.Велику роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу відіграють міжнародні фінансові організації. Отримати такий кредит непросто, але в результаті зазначеного виду фінансування можна одержати значні суми під помірні відсотки.Починаючи з 2016 р. вагому роль у кредитування підприємств малого бізнесу в Україні почав відігравати ЄБРР. В цей час було запущено програму  SBI (Small business initiative). Розраховувати на фінансування можуть усі компанії, річний оборот яких не перевищує €50 млн, а в штаті не більше 250 осіб. Банк надає українським компаніям також консультаційну, освітню, трансформаційну та експертну підтримку. В результаті фінансування проектів ЄБРР, через рік після їх завершення, 26% українських малих і середніх підприємств збільшили  дохід на 45%, 24% – збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% – залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.Про фінансування підприємств малого бізнесу в Україні заявив також Німецько-Український Фонд (НУФ) – діє програма мікрокредитування та програма рефінансування аграрного сектора; Німецький державний банк розвитку (KfW), Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation). Створені ними програми, проекти та гранти можуть підтримати власників бізнесу під час економічної кризи, допоможуть знайти нові ринки збуту та перспективні напрямки діяльності, а також сприятимуть майбутнім бізнесменам при відкритті своєї справи.Мар’яна Москва – кандидат економічних наук, експерт з економічних питань Львівського центру розвитку малого бізнесу.По материалам Львівського центру розвитку малого бізнесуhttps://lv-center.com.ua/2019/01/17/finance-small-business/ MO.Cash и Hotline.finance признаны лучшими Финтех-стартапами Украины01.11.2018 12:12Украинские финтех-стартапы MoCash и hotline.finance выиграли гранты в размере $10 тыс. каждый от MetLife Foundation и американской венчурной компанией Village Capital. Эти два проекта были названы лучшими среди 10 стартапов-финалистов конкурса Financial Health Forum по результатам питчингов команд, которые проходили 31 октября в Unit.cityMO Cash — p-2-p-лендинговый маркетплейс для поиска прямого финансирования малого бизнеса как физлицами, так и другими кредиторами. Заемщики размещают на платформе свое портфолио и задачи, для решения которых им нужен кредит, а инвесторы выбирают интересный им проект и подходящие условия. Система мониторит все данные про компании-заемщиков, весь бизнес проверяется в соответствии с мировыми практиками финансового анализа, все договора подписываются ЭЦП. На проверку бизнеса уходит три дня, сбор средств длится до 14 дней. Стартап зарабатывает, получая 4% комиссии от заемщика в случае, если он получил инвестиции.hotline.finance — финтех-стартап, созданный в рамках холдинга hotline. Это маркетплейс, который объединяет финансовые продукты банков, кредитных организаций и страховых компаний. Пользователь платформы может сравнить, выбрать и оформить нужный финансовый продукт онлайн. Сервис аккумулировал данные про 81 украинский банк и 19 микрокредитных организаций.Основная цель конкурса, организованного MetLife Foundation и американской венчурной компанией Village Capital при поддержке Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) и инновационного парка Unit.city, — развитие украинской финтех-экосистемы и улучшение финансового благополучия и финансовой грамотности украинцев.https://delo.ua/business/ukrainskie-finteh-startapy-poluchili-20-tys-ot-a-347507/?fbclid=IwAR2DG10il4MmLF0WotxyAiO4Hg8LdAahCHmpN-AtjYIBIfWqYcQ-JNGxask

Подписка на новости