Вход

Новости

Мар’яна Москва: Доступні фінанси для малого бізнесу07.02.2019 07:52Однією з найактуальніших проблем підприємств малого бізнесу є проблема фінансового забезпечення їх діяльності. Фінансування суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Проте фінансування власними засобами через низькі товарообороти у більшості випадків не може забезпечити передумов для розширеного зростання.Провідна роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу належить комерційним позичальникам. Найбільш традиційним джерелом поповнення фінансових ресурсів підприємницьких структур виступає банківське кредитування. Однак кредитні ресурси для підприємств малого бізнесу є важкодоступними, а їх вартість – надто високою.Альтернативою банківському фінансуванню за таких умов можуть стати фінансові інструменти небанківських фінансово-кредитних установ, зокрема: краудфандинг, лізинг, венчурне фінансування та ін.Краудфандинг – відносно нове для України явище, але досить популярне у світі. Його характеризують як «фінансування натовпом». При використанні зазначеного способу фінансування підприємець залучає кошти не однієї особи, а отримує багато невеликих сум від різних людей – бізнес-ангелів або бейкерів. Робиться через онлайн-платформи, такі як Kickstarter, Etsy, де бізнес подає заявки на фінансування, а інвестори можуть вибрати ідеї, які вони хочуть підтримати. Серед усіх платформ краудфандингу найбільшою довірою характеризується Kickstarter. Вагомою перешкодою для українських підприємців є те, що деякі краудфандингові платформи мають обмежений список країн, резиденти котрих можуть створювати свої проекти.Широкого поширення у світі набули такі онлайн-платформи для кредитування підприємств, як:  Funding Circle, Kabbage, Lending Club або RenRen. З березня 2017 р. українські підприємства отримали змогу одержувати позики на платформі MO CASH. Через неї малий бізнес може розраховувати на позику в сумі до 500 тис. грн. терміном до 18 міс. без застави. Процентні ставки коливаються у межах 25-35% річних. Заявки на видачу кредитів через онлайн платформи розглядаються відносно швидко, а бюрократичні перепони зведено до мінімуму.Доволі зручним інструментом для підприємств малого бізнесу є лізинг – кредит, за умовами якого підприємство може придбати основні засоби виробництва без виведення оборотних коштів. У Польщі частка МСБ, що користуються лізингом, сягає 39%, у Німеччині – 34%, в Естонії – 32%. В Україні лізинг не набув широкого поширення – лише близько 4% малих підприємств використовує цей інструмент фінансування. Основним недоліком лізингу є те, що це доволі дорога форма майнового кредиту, оскільки лізингоодержувач має сплачувати лізингодавцеві сумарні платежі, що значно перевищують вартість об’єкта лізингу, до того ж передбачено авансовий платіж у розмірі до 30%, а іноді й більше, вартості об’єкта лізингу.Венчурне фінансування стосується малих підприємств, що працюють у наукомістких галузях економіки, спеціалізуються на проведенні наукових досліджень та інженерних розробках. Венчурний капітал переважно інвестують в ідею, проект з підвищеним рівнем ризику. Адресати венчурного капіталу – венчурні фірми, які не зобов’язані виплачувати відсотки і повертати отримані суми. Інтерес інвестора задовольняється придбанням прав на всі новації як запатентовані, так і безпатентні ноу-хау, а також отриманням прибутку від реалізації наукових технічних розробок.Велику роль у фінансуванні підприємств малого бізнесу відіграють міжнародні фінансові організації. Отримати такий кредит непросто, але в результаті зазначеного виду фінансування можна одержати значні суми під помірні відсотки.Починаючи з 2016 р. вагому роль у кредитування підприємств малого бізнесу в Україні почав відігравати ЄБРР. В цей час було запущено програму  SBI (Small business initiative). Розраховувати на фінансування можуть усі компанії, річний оборот яких не перевищує €50 млн, а в штаті не більше 250 осіб. Банк надає українським компаніям також консультаційну, освітню, трансформаційну та експертну підтримку. В результаті фінансування проектів ЄБРР, через рік після їх завершення, 26% українських малих і середніх підприємств збільшили  дохід на 45%, 24% – збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% – залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.Про фінансування підприємств малого бізнесу в Україні заявив також Німецько-Український Фонд (НУФ) – діє програма мікрокредитування та програма рефінансування аграрного сектора; Німецький державний банк розвитку (KfW), Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation). Створені ними програми, проекти та гранти можуть підтримати власників бізнесу під час економічної кризи, допоможуть знайти нові ринки збуту та перспективні напрямки діяльності, а також сприятимуть майбутнім бізнесменам при відкритті своєї справи.Мар’яна Москва – кандидат економічних наук, експерт з економічних питань Львівського центру розвитку малого бізнесу.По материалам Львівського центру розвитку малого бізнесуhttps://lv-center.com.ua/2019/01/17/finance-small-business/ Как инвестировать в малый бизнес 13.12.2018 02:18Редакция PaySpace Magazine продолжает спецпроект о том, как инвестировать средства в Украине. Куда вложить капитал (в депозиты, драгметаллы, ОВГЗ, недвижимость, бизнес, криптовалюты, акции), на какой срок размещать средства, и о каких рисках следует помнить — объяснят эксперты из разных отраслей. В этом интервью генеральный директор MO.Cash Сергей Гладченко рассказал, что следует знать об инвестициях в малый бизнес.   Какой минимальный капитал нужно иметь, чтоб начать инвестировать в малый бизнес? Если у Вас остается 3-5 тыс грн в месяц, то уже можно задуматься о дополнительном доходе. Если не вложить эти деньги, они разойдутся на мелочи. А так и деньги можно сохранить, и пассивный доход получить. Подобный инструмент предоставляет Платформа MO.Cash. Какую доходность обещает такое капиталовложение? На нашей платформе договор заключается между заемщиком и инвестором, деньги идут напрямую между ними и проценты оплачивает заемщик – собственник бизнеса напрямую инвестору. Процентная ставка одинакова как у заемщика, так и у инвестора — от 25 до 35% годовых. Но инвесторы могут по своему желанию застраховать финансовые риски – риски невозврата. А значит, доходность может снизиться на 4-5%. Какие риски при инвестировании в малый бизнес? Малые предприятия меньше, чем большие подвержены политическим рискам. Но риски всегда есть. Их надо изучать, взвешивать, диверсифицировать. Мы даем много информации о клиенте, его кредитной истории, бизнесе. Прежде, чем принимать решение, надо хорошо ознакомиться с информацией, возможно, подробно изучить заемщика и обязательно внести инвестируемую сумму маленькими частями в разные проекты. На что обращать внимание при выборе компании для инвестирования? На понятность бизнеса, местонахождение, возможность контролировать процесс развития. Обязательно надо ознакомиться с кредитной историей заемщика. Обратите внимание на категорию риска, которую присвоили проекту сотрудники платформы. Выбирайте наименьший риск. Наши специалисты имеют многолетний опыт кредитного анализа по лучшим европейским технологиям, по которым работают ЕБРР и НУФ и которые показали хороший результат. Как правильно выбрать сферу компании для инвестирования? Самым удачным будет выбор компании, в той отрасли, в которой вы считаете себя экспертом. Можно выбрать предприятие, которое находится недалеко от вашего места жительства или работы. Вы можете приобретать их товары или услуги и эти способствовать их и своему успеху. Обязательно почитайте информацию о тенденциях в отрасли, в которую собираетесь инвестировать, посмотрите, что пишут в интернете о данной компании, какие отзывы об уровне сервиса. Что следует учесть при оформлении документов? Для оформления инвестиции необходимо иметь банковскую карту, на которой есть деньги, и электронную цифровую подпись сертифицированного центра для подписания договоров. Сейчас многие банки предоставляют услугу по оформлению ЕЦП, есть специализированные центры. Мы работаем со всеми сертифицированными вариантами. Ну и конечно составление подобных договоров займа лучше оставить экспертам, а мы уже их полностью проработали, учитывая судебную практику. Как скоро можно рассчитывать на прибыль? По условиям работы платформы заемщик ежемесячно погашает проценты и сумму займа. То есть деньги начнут возвращаться с процентами с первого месяца. Иногда мы согласовываем отсрочку по возврату тела кредита на 3 месяца. Но процентов это никогда не касается. Проценты выплачиваются с первого месяца. Насколько высок процент того, что инвестиции не оправдают себя? Методика анализа заемщика, которую мы применяем, показала проблемность 6% в самые кризисные годы. Мы добавили свой скоринг и надеемся, что уровень дефолта не будет выше 2%. Как минимизировать потери при неправильном выборе компании для инвестирования? Страхование и диверсификация рисков. Не кладите все яйца в одну корзину. Лучше по 1 тыс в 10 проектов, чем 10 тыс в один. Не пожалейте расходов на страхование. В случае дефолта страховая компания покроет ваши затраты и сама будет взыскивать долги с заемщика Что о таком виде инвестиций говорит законодательство? Облагается ли доход налогом? Статья 1048 гражданского кодекса позволяет любому физическому лицу давать займы и получать по ним проценты. Естественно, со всех получаемым доходов мы должны уплачивать налоги. В своем личном кабинете инвестор найдет расчет суммы, которую надо уплатить за отчетный год. Какие еще варианты инвестирования в Украине вы бы посоветовали? На самом деле, в Украине достаточно высокий риск инвестирования, нужно хорошо взвешивать и понимать – дешевый сыр только в мышеловке. Чем выше предлагается доходность по инвестициям – тем выше риск его невозврата. Уметь рассчитывать и контролировать риски – вот задача которая стоит перед каждым человеком.По материалам - PaySpace Magazinehttps://psm7.com/money/kak-investirovat-v-malyi-biznes-sergej-gladchenko-mo-cash.htmlMO.Cash и Hotline.finance признаны лучшими Финтех-стартапами Украины01.11.2018 12:12Украинские финтех-стартапы MoCash и hotline.finance выиграли гранты в размере $10 тыс. каждый от MetLife Foundation и американской венчурной компанией Village Capital. Эти два проекта были названы лучшими среди 10 стартапов-финалистов конкурса Financial Health Forum по результатам питчингов команд, которые проходили 31 октября в Unit.cityMO Cash — p-2-p-лендинговый маркетплейс для поиска прямого финансирования малого бизнеса как физлицами, так и другими кредиторами. Заемщики размещают на платформе свое портфолио и задачи, для решения которых им нужен кредит, а инвесторы выбирают интересный им проект и подходящие условия. Система мониторит все данные про компании-заемщиков, весь бизнес проверяется в соответствии с мировыми практиками финансового анализа, все договора подписываются ЭЦП. На проверку бизнеса уходит три дня, сбор средств длится до 14 дней. Стартап зарабатывает, получая 4% комиссии от заемщика в случае, если он получил инвестиции.hotline.finance — финтех-стартап, созданный в рамках холдинга hotline. Это маркетплейс, который объединяет финансовые продукты банков, кредитных организаций и страховых компаний. Пользователь платформы может сравнить, выбрать и оформить нужный финансовый продукт онлайн. Сервис аккумулировал данные про 81 украинский банк и 19 микрокредитных организаций.Основная цель конкурса, организованного MetLife Foundation и американской венчурной компанией Village Capital при поддержке Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) и инновационного парка Unit.city, — развитие украинской финтех-экосистемы и улучшение финансового благополучия и финансовой грамотности украинцев.https://delo.ua/business/ukrainskie-finteh-startapy-poluchili-20-tys-ot-a-347507/?fbclid=IwAR2DG10il4MmLF0WotxyAiO4Hg8LdAahCHmpN-AtjYIBIfWqYcQ-JNGxaskУ нас погашен первый выданный займ!25.05.2018 03:54Чуть более года назад к нам обратилась Инна Юрченко – собственник и управляющая ООО «Теамо» - сеть магазинов декора. Средства были необходимы для закупки сырья «сад-огород» на коллекцию весна-лето. Это был наш первый опубликованный займ, на который мы успешно собрали финансирование. Сегодня Инна осуществила последний платеж по графику возврата. Она и ее инвесторы остались довольны. Решила и дальше развивать свой бизнес с нами, а это вдохновляет и означает, что мы с Вами движемся в правильном направлении.Комментарий от Инны:«Год назад оформила займ с помощью МоКеш. Уже погасила. Мне понравилось! Это удобно - быстро и выгоднее, чем в банке. Буду повторно обращаться, сейчас готовлю документы. Спасибо ребятам и всем-всем инвесторам, которые меня поддержали!»MoCash вне конкурса прошла в POPCORP16.05.2018 11:58У нас отличная новость! Нас вне конкурса утвердили в предакселерационную совместную программу Укрсиббанка и Radar Tech - POPCORP. Из 16-ти команд таких 4. Сбор заявок продолжается до 26 июня. Будет сформировано 30 команд, из которых выберут 10 на акселерацию.«UKRSIBBANK + Radar Tech = POPCORPСтартапы, чьи решения можно применить в финансовом секторе, - в первую очередь, ждем именно вас. Это хорошая возможность услышать подробности новой программы, сразу после этого презентовать себя и услышать feedback от наших экспертов.В стартап-коммюнити только и говорят о том, как представить свое решение. Говорят, что pitch должно быть perfect, даже если разбудить стартапера посреди ночи.Мы же в Radar Tech считаем, что работа над продуктом, возможность и умение услышать обратную связь относительно своего решения от ведущих экспертов отрасли - не менее ценное, чем работа над удачным питчем.Мы представляем новую акселерационного программу от Radar Tech и Ukrsibbank BNP Paribas Group - Popcorp accelerator, нацеленную на развитие технологических стартапов, решение которых можно использовать для финансовой структуры: ее особенности и основные этапы программы. Наши спикеры также раскроют возможности, которые получат команды во время прохождения акселерации и на выходе.Это ваша возможность презентовать проект перед экспертами Ukrsibbank BNP Paribas Group и Radar Tech, чтобы получить персонализированные советы.»  Окончен сбор средств для Запаха Соли, Наталья благодарит Инвесторов, поддержавшие ее проект27.04.2018 08:31Уважаемые Инвесторы Платформы МоКеш! Завершился сбор средств по проекту Натальи Котовой "Запах Соли" и состоялось подписание Договоров Займа.   С Вашей помощью мы помогли привлечь Натальи 252 500 грн., которые пойдут на приобретение звукового оборудования, что несомненно скажется на деятельности ее ресторана. Наталья прокомментировала получение средств:"Оформила займ. Платформа только начала свою работу и деньги собирали около 3-х недель. Но это быстрее, чем в банке.  С учетом отсутствия страховок, нотариуса, ежемесячных комиссий, стоимость денег получилась как в банке. В целом – довольна.  Когда поставят процесс на поток – будет классное решение финансового вопроса для малых предприятий"Спасибо нашим партнерам и инвесторам! Мы будем уведомлять Вас о наших проектах и достижениях!!!Финансирование посевной для Аграрных Инноваций29.03.2018 08:23На нашем сайте опубликован новый проект на финансирование - Аграрные ИнновацииООО «Аграрные Инновации» - занимаются выращиванием зерновых культур (пшеница, ячмень) и подсолнечника. Цель получения займа – проведение посевной компании кукурузы и подсолнечника в июне 2018 г. Погашение займа планируется за счет частичной реализации озимой пшеницы и ячменя в июне-августе 2018 г.Компания базируется в Днепропетровской области, в г. Пятихатки. На сейчас земельный банк компании - это 200 гектар черноземов. Директор компании - Башенко Елена Павловна. В 2017 компания объединила специалистов аграрной сферы со всей Украины. «Аграрные Инновации» провела успешный маркетинговый год: с 45 гектар (с этой площади начиналась компания) собрали почти 150 тонн подсолнечника.На сейчас - 45 гектар засеяно озимой пшеницей и ячменем. Прогнозируемая урожайность 4-5 тонны с 1 гектара. Итого будет приблизительно 180-225 тонн продукции.Более подробно с проектом можете ознакомиться по ссылке:https://mo.cash/projects/ooo-agrarnye-innovaciiСбор средств для ресторана Запах Соли23.03.2018 12:16Рады сообщить Вам, что на нашем сайте опубликован новый проект - "Запах Соли", который нуждается в финансировании."Запах Соли" - это уютный ресторан в центральной части Киева. Необходимая сумма - 300 000 гривен будет направлена на приобретение звукового оборудования, а так же на пополнение оборотных средств ресторана. Собственник - Котова Наталья, приглашает всех посетить ее ресторан и поддержать бизнес. Инвестируя в бизнес Наталии через Платфому МоКеш Вы получите 25% годовых!!!Ознакомится больше: https://mo.cash/projects/zapakh-soliУ пошуках грошей - альтернативні джерела фінансування для малого бізнесу19.02.2018 11:13www.business.uaУ світі активно розвиваються альтернативні банківським механізми фінансування малого та середнього бізнесу. Гравці інвестиційного ринку пропонують суб’єктам малого та середнього бізнесу власні програми фінансування. Так, показовим прикладом може стати компанія з управління ак­тивами “Національний резерв”. Ідеться про створення нею двох фондів спільного інвестування, які об’єднали малих та середніх підприємців.Сам собі кредиторПевною аналогією створення інститутів спільного інвестуван­ня для юридичних осіб може слугувати об’єднання громадян у кредитні спілки для подальшого взаємного кредитування. “При­ватні підприємці, які не ство­рюють юридичних осіб, можуть об’єднуватися у кредитні спілки. Але більш розвинений бізнес — це все ж таки юридичні особи, для яких підходить форма ІСІ, в якому одні й ті ж особи інвесту­ють кошти, управляють ними та отримують фінансування для свого бізнесу”, — пояснює Олег Лиховид, голова наглядової ради КУА “Національний резерв”.Наразі КУА управляє двома фондами, які з самого початку створювалися для підтримки компаній у двох регіонах, — “Роз­виток Тернопілля” та “Розвиток Запорізького краю”. Проте згодом до фондів приєднувалися ком­панії з інших регіонів України. Тепер обидва фонди об’єднують 26 організацій.Реалізація цього проекту почалася близько двох років тому. За цей період капіталізація кожного фонду досягла близько 10 млн грн. Це стало можливим завдяки тому, що дохідність фондів не розподіляється між учасниками, а залишається для збільшення його капіталізації. Проте якщо компанія вирішить вийти з фонду і продати свою частку в ньому, вона враховува­тиме зміни вартості чистих ак­тивів, отриманого прибутку. Для фінансування невеликого бізнесу наявних у фондах коштів достат­ньо. “Наразі найбільший профі­нансований проект — це близько 2 млн грн. Зазвичай ідеться про менші суми — 0,3-1 млн грн.”, — зауважує пан Лиховид.В даному випадку треба розу­міти, що для отримання фінан­сування від такого фонду треба спочатку увійти до кола співін­весторів, познайомитися з тими, хто вже є власником фонду, пройти певний відбір, підтверди­ти свою репутацію. На перший погляд, це зайві складнощі, проте, переконавшись у прийнятній репутації своїх учасників, фонд може запропонувати їм вигідніші умови фінансування, зважаючи на низькі ризики неповернення коштів. Це стає можливим тому, що на інвестиційну політику фондів впливають їх учасники, які у перспективі є і отримувача­ми кредитних коштів. За словами Олега Лиховида, ставка фінансу­вання фактично тримається на рівні депозитних ставок +1-2%.Зараз це найреальніший меха­нізм впливу на вартість фінан­сування бізнесу. Інші способи завжди пов’язані з ускладненням механізму отримання фінансу­вання, підвищенням вимог до позичальників.Фінансові агентиІншу модель фінансування про­ектів МСБ пропонують фінансові компанії. Прикладом може слугу­вати досвід компанії FinStream. За словами керівника проекту Сергія Сапатова, фінансова ком­панія дозволяє розвивати в Україні p2b- та b2b-кредитування. Наразі FinStream забезпечує фі­нансування для МСБ в обсязі до €200 тис., проте це не є жорстким лімітом. Якщо проект цікавий, а ризики мінімальні, сума може бути більшою, адже в роботі з МСБ треба бути готовим застосо­вувати індивідуальний підхід.Сергій Сапатов визнає, що поки кредит фінансової компанії коштуватиме дорожче, ніж бан­ківський. Проте банки часто ви­користовують жорсткі формальні процедури, що позбавляють малий бізнес шансу на отримання коштів. Вони просто не в змозі відповідати вимогам банку та надати усі необхідні документи й довідки. Наприклад, багато банків просто не беруть до уваги управ­лінський облік підприємців або не хочуть мати справу з компаніями на самому початку їх діяльності. Фінансові компанії не настільки обмежені регуляціями і можуть виявити більше гнучкості в оцінці позичальників.Фінансова компанія може кредитувати за рахунок власного капіталу, а також допомагати приватним інвесторам чи іншим юридичним особам у фінансуван­ні МСБ. Зараз простежується тен­денція до зацікавленості великого бізнесу у фінансуванні МСБ. У великих компаній є вільні кошти, які вони розміщують переважно на депозитах. Проте депозитні ставки знижуються, і цей інстру­мент втрачає свою привабливість. До того ж ніхто не скасовував соціальну складову. Багато бізнес­менів, які вже стали успішними, мають бажання допомогти тим, хто починає свій шлях у бізнесі.У чому ж роль фінансової компанії? Вона фактично ви­ступає професійним посередни­ком. “Це той випадок, коли одні особи чи компанії мають вільні кошти і бажання їх інвестувати, а інші — потребують фінансування своїх проектів, — зазначає Сергій Сапатов. — Ми шукаємо проекти МСБ, оцінюємо їх, рейтингуємо, допомагаємо правильно струк­турувати”. Також фінансова компанія допомагає узгодити сторонам механізми, що гаран­туватимуть повернення грошей. “Можна брати до уваги рейтин­гові пороги, давати фінансування лише проектам з рейтингом не нижче певного рівня. Ніхто не скасовував й отримання майна у заставу”, — пояснює пан Сапатов.До речи, результати у проекту FinStream вже є. “Ми запустили три проекти з ветеранами АТО. Один з них — це кредит на органі­зацію виробництва продуктів хар­чування, інший — фінансування запуску кав’ярні, третій — кредит на розвиток піцерії”, — розказує Сергій Сапатов. Прикладом b2b-кредитування може слугувати і співпраця проекту FinStream з компанією, що виробляє устатку­вання для крафтового пивоварін­ня. “Ця компанія має обладнання на продаж, а також фінансовий ресурс. Ми залучаємо ці кошти і, як фінансова компанія, видаємо кредит покупцям устаткуван­ня”, — зауважує пан Сапатов. Важливість участі фінансової компанії полягає у тому, що вона фактично бере на себе ризики не­повернення коштів і надає профе­сійний аналіз платоспроможності позичальника.Альтернативна платформаУ світі з’являється все більше платформ альтернативного пошуку коштів для фінансуван­ня бізнес-проектів. Фактично формуються умови для розвитку й нова культура р2р- та р2b-кредитування чи інвестування. Такий сервіс ще нещодавно пропонував ПриватБанк, про­те останнього часу не афішує програму персональних інвес­тицій у бізнес третіх осіб. Проте з’являються інші гравці. Фактори, що сприяють цьому: здешевлення грошових переказів, можли­вість PSP-компаній тимчасово утримувати кошти на проміж­них рахунках, введення НБУ ескроу-рахунків, легалізація електронно-цифрового підпису, успішна робота бюро кредитних історій, наявність великої кількос­ті інформації з відкритих джерел та різноманітних баз даних. Все це дозволяє компаніям, які навіть не є фінансовими установами, застосовувати досвід та методики фінансового сектора для оцінки проектів МСБ та пошуку для них інвесторів чи кредиторів.Прикладом такого сервісу може стати платформа MO CASH, що перебуває у проце­сі запуску з лютого поточного року. Ця платформа створена не фінансовою, а консалтинго­вою компанією, яка при цьому об’єднує колишніх топ- та ризик-менеджерів банківського сектора. “Ми створили умови для прямого фінансування малого бізнесу фізичними особами”, — говорить Світлана Скосирська, виконавчий директор MO CASH.Як це працює? Позичальники проходять перевірку за методи­кою ЕБРР, що в умовах україн­ського ринку дає проблемність заборгованості на рівні 6%. Ком­панія MO CASH до цієї методики додала скоринг власної розробки, процедури перевірки власників бізнесу, вимоги до наявності у власників бізнесу, що потребує фінансування, активів у вигляді нерухомості, вимоги до репутації позичальників. За словами пані Скосирської, такий підхід дозво­лить знизити рівень “проблемки” до менш ніж 2%.Передбачається, що сума кредитування, на яку можна роз­раховувати, виставивши власний проект на платформі, складатиме 50-500 тис.грн. Ставка — 25-35% річних залежно від оцінки проек­ту. Прямі договори між приват­ними особами — кредиторами та позичальником укладатимуться з використанням цифрового підпису. Кредит перераховувати­меться позичальнику після того, як на платформі буде зібрана уся необхідна сума.“Інвестор отримує інформацію про бізнес і може обрати той про­ект, який йому зрозумілий чи у який він вірить. До того ж в разі сумнівів є можливість застрахува­ти фінансові ризики у страховій компанії”, — пояснює Світлана Скосирська.Вигода MO CASH — комісійні від позичальника після отриман­ня ним усієї суми.“Програма має формува­ти майбутнього українського інвестора, який свідомо оцінює ризики та є патріотом. Фінансу­вання бізнесу стимулюватиме економіку. Ми вже отримали перші інвестиції від приватного інвестора й готові виходити на новий рівень”, — зазначає пані Скосирська. До того ж, за її сло­вами, велику зацікавленість до співпраці з платформою виявили українські банки, які хотіли б продавати цю послугу в своїй мережі.Автор:Юрій Гусєв MoCash в Венгрии!02.01.2018 14:44Платформа MO CASH оказалась в компании лучших украинских стартапов и получила приглашение на акселерационный bootcamp в Венгрию от OTP Bank Group и Nestholma Renewal Accelerator. Вootcamp пройдет с 8 го по 11 января. Мы едем за новыми возможностями - технологиями, партнерами, опытом, ну и конечно покажем себя. Пожелайте нам удачи!С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством29.12.2017 13:09С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством, дорогие партнеры и друзья! Платформа MoCash желает креативных идей и гениальных решений важнейших задач, плодотворных сделок и выгодных вложений, успехов в работе и всегда удачного сотрудничества. Пусть год будет для Вас благоприятным и многообещающим в любых направлениях, с простыми маленькими радостями и финансовыми взлетами!Ваш MoCash/FinTech Ukraine 201701.11.2017 05:17Fintech Ukraine 2017 это важнейшее событие для встречи лидеров в сфере финансовых технологий и самый эффективный способ оставаться конкурентоспособным, быть в курсе финансовых инноваций во время стремительных перемен.В ходе конференции будет вестись интересный диалог между ведущими банками, финансовыми компаниями, финтехами и инвесторами.Целью организаторов является создать передовую платформу для:Демонстрации инновационных, успешных проектов и решений;Открытого диалога и рождения новых идей;Эффективного нетворкинга и поиска новых партнеров.В стартап-сессиях примут участие : MoCash, mTax, SDK.Finance, YouControl (FinScore), bNesis, Paycore.io, Creditor.ai; CryptoArt, Uplata, Pangaea, AIR.Эксперты: Константин Вайсман Глава Правления, VTB Bank Украина;Максим Патрин Вице-президент, Глава электронного бизнеса, Альфа-Банк УкраинаРостислав Дюк Руководитель направления электронных финансов, проект USAID «Трансформация финансового сектора»Jordan Weinstock Sr. Vice PresidentThomas Kudrycki CTO, founder eCurrencyАнтон Сергеев Founder, Europeone FinancialДенис Довгополый Управляющий партнер, президент акселератора GrowthUP at Growth UP GroupМихаил Видякин Глава управления стратегии и реформирования банковской системы, НБУЛюбовь Слободенюк Руководитель направления Финтех, Проектный офис «Поддержка финансового сектора в Украине» при поддержке ЕБРРДмитрий Зарахович Управляющий партнер, UAPAYУльяна Штибель к.э.н. Head of Fintech, 1991 Open Data Incubator Partner and Vice President, HighCastle CapitalАртем Ляшанов CTO, LeoGamingАнтон Медведев СЕО, MOSST PaymentsАлексей Малышев SDK.finance, CEOПлатформа MO CASH прошла в инкубатор Fintech Master 199112.10.2017 08:24Мы прошли в инкубатор Fintech Master 1991, созданный при поддержке MasterCard и НБУ. Нашу команду ожидают три месяца напряженного обучения. Новые знания, которые мы получим в процессе обучения, обязательно будут использованы при дальнейшем развитии нашей платформы.В процессе инкубации мы рассчитываем внедрить самые передовые технологии перечисления средств, новые маркетинговые инструменты и значительно улучшить качество оценки наших заемщиков.Команда МО КЕШ стала півфіналістом акселератору Radar Tech за підтримки Київстар04.10.2017 07:41Команда МО КЕШ стала півфіналістом акселератору Radar Tech за підтримки Київстар. Преакселерація команд відбудеться з 3 липня до 7 липня 2017 року та складатиметься з 5 повних робочих днів лекцій, воркшопів та зустрічей з експертами Телеком-акселератора 2.0. Фінальна презентація проектів відбудеться 10 липня 2017 року на території UNIT.city. Півфіналістами стали: 1. mBill Сервіс з прийому платежів для малого та дуже малого онлайн бізнесу та приватних осіб, що приймають платежі на карту, в т.ч. тих, що ведуть бізнес в соціальних мережах. 2. Smart Safe Home Автономна система унеможливлення настання аварійних ситуацій в приміщенні. 3. Hideez Ваш єдиний цифровий ключ з біометричною автентифікацією для фізичного та цифрового доступу. 4. Greenbee GreenBe - проста сільськогосподарська служба моніторингу, що надає повне рішення: сенсорний пристрій та хмарне обслуговування. 5. МО КЕШ Peer-2-peer кредитування малого бізнесу. 6. HexWix Рекрутинговий сервіс для кіберспорту. Веб-портал для пошуку команд та гравців до команд. 7. Зручно (Zruchno) Онлайн каса для роздрібної торгівлі. Дає можливість вести облік закупівель, продажів, повернень та інших операцій при роздрібній торгівлі. 8. Finder Незалежні GPS маячки для велосипедів, які в режимі онлайн показують точне місце розташування вашого велосипеду на карті. 9. Minecraft Statistics Аналітика та статистика для гри Minecraft 10. Berry Button Бездротова розумна Bluetooth кнопка. Berry Button - це зручний тригер для будь-якого дії. 11. Data Practice Society Платформа для придбання та вдосконалення навиків даних науки. 12. Єдина система обліку енергоресурсів Інструмент для управління постачанням енергоресурсів та отримання відстрокової оплати. Smart-система обліку, яка корисна постачальникам послуг енергоресурсів та представництв керуючих компаній. 13. Hide Найбільш безпечний месенджер. 14. Цифрова освіта Інструмент для впровадження найбільш інноваційних освітніх рішень в школах. 15. Askep.net Електронна медична картка пацієнта та поліклініка без черг, з всеукраїнською базою лікарів. 16. Collaborator Веб-система (LMS) з адаптивним інтерфейсом для побудови корпоративних порталів - база знань, навчання, комунікації, оцінка персоналу, індивідуальні плани розвитку. 17. UnexploredCity | Недосліджена країна Екскурсійна платформа тематичних електронних екскурсій містами України. 18. http://enter.expert/ Платформа для пошуку експертів в різних країнах, яка може бути використана для бізнесу та користувачів. 19. InWiTe Самоорганізована цифрова радіомережа до 20 км 20. АІММ Мобільний додаток для співпраці з сурдоперекладачами. 21. WINDIM24 Єдине вікно всіх ЖКГ послуг України. 22. TapVisor Система онлайн-моніторингу точок розливу напоїв. На торгових точках встановлюються датчики потоку рідини, показання з яких знімає контролер. 23. Мобільна Медсестра Медичний асистент у смартфоні, що дає можливість взаємодіяти із зовнішніми системами та залучати свої соціальні контакти 24. FLUX Ігорний сервіс, який дозволяє грати у найпопулярніші кіберспортивні дисципліни та мобільні ігри на реальні гроші. Застосовує блокчейн-технологіі, криптовалюту та смарт-контракти 25. LuckFind Онлайн бюро знахідок, що забезпечує простий та безпечний пошук втрачених і знайдених речей 26. Simo AR Браузер доповненої реальності. 27. Chatfor Візуальний конструктор чатботів для підтримки клієнтів та лідогенерації. 28. PocketConfidant 24/7 тренерська технологія, яка працює на основі штучного інтелекту 29. Пильнуй Своїх Сервіс, який дозволяє в онлайн-режимі визначати точні координати місця розташування транспортного засобу, маршрут його пересування та стоянок 30. Fora.One Платформа IoT, що робить розумний будинок зручним, шляхом поєднання інженерної складової класичних систем зі зручністю сучасних post-pc платформ 31. Smart Beehive Рішення, що допомагає пасічникам контролювати вулики за допомогою ІОТ технологій, вчасно реагувати на зміни у житті вулика, та запобігти втрату прибутку від смерті бджіл. 32. Shop Assistant Shop-бот, який дозволяє робити покупки підчас перегляду телепрограм 33. I-See Протиугінна smart-система для автівок. 34. Curiuos Reality Програмне забезпечення з елементами AR та VR технологій, створене для покращення та модернізації навчання. 35. Any Service Додаток, який вирішує такі побутові завдання, як запис на СТО, в салон, клініку або пошук репетитора для дитини, та безліч інших сервісів. І все це з привamp;rsquo;язкою до вашої локації. Телеком-акселератор «ВДНГ-Tech», який працював у Національному експоцентрі при підтримці Київстара, переїхав разом з Максимом Якорвером та Максимом Бахматовим в комплексі UNIT.City. У звязку з цим організація провела ребрендинг; тепер акселератор називається Radar Tech. http://www.radartech.com.ua/telecom/#vinnersБесплатное размещение займа07.08.2017 15:51У платформы MO Cash хорошие новости. С 8 августа 2017г. размещение на платформе абсолютно бесплатно!Все расходы на заключение риск-аналитика и Вашу документальную проверку наша платформа берет на себя!Теперь чтобы получить займ от 50 000 до 500 000 грн. через нашу платформу, Вам необходимо только зарегистрироваться и предоставить основные документы.И в течении 14 дней мы соберем для Вас необходимую сумму под 25-35% годовых, без залога, поручителей и страховки!Этой новостью уже воспользовались несколько наших заемщиков. Не упустите возможность и Вы!Платформа MO Cash - more money, more business!Стартовала «тихая революция» финтех компаний в Великобритании12.04.2017 11:07Прежде всего, что такое финтех компании? Это растущий кластер инновационных технологических компаний, имеющих связи с финансовым миром, с потенциалом сделать этот мир более эффективным, легким и захватывающим. Они создают разнообразные продукты: от небольших приложений для телефонов, коды к которым «пишутся в спальне», до сложных програм для реализации финансовых транзакций.В мире доходы финтех компаний уже составляют 20 млрд фунтов стерлингов каждый год. И Великобритания лидирует, обеспечивая «дом» почти половине всех европейских сделок финтех компаний: выделено 100 миллионов фунтов стерлингов для финансирования через платформы финтех компаний и по работе с цифровыми валютами, как заявил премьер-министр Великобритании.Согласно недавнему отраслевому исследованию, из 50 крупнейших финтех-компаний в Европе, 24 находятся в Великобритании.В Великобритании стали популярными такие финтех компании как TransferWise и Azimo (предоставляют людям и предприятиям новый способ отправки денег за границу), Funding Circle и Zopa (позволяют людям напрямую кредитовать малый бизнес), Paym и Pingit (помогают людям отправлять деньги друзьям и родственникам, используя только номер мобильного телефона).По материалам: http://www.cityam.com/211067/britain-s-quiet-fintech-revolution-has-begun-and-we-re-determined-back-it Платформа MO Cash начала сотрудничество с Фундацией AgroChallenge27.03.2017 11:04Фундация AgroChallenge, которую возглавляет Лисицкий Игорь Викторович, начала свою деятельность в июне 2016 года как проект общественной организации "Совета по конкурентоспособности индустрии ИКТ Украины" (UCC, 05.2012 г.) по организации конкурса инновационных проектов в аграрной сфере (http: // agrochallenge. com.ua/).Сегодня Фундация AgroChallenge представляет собой эко-систему сопровождения полного жизненного цикла проектов в аграрной сфере от идеи к привлечению инвестиций и состоит из функционально связанных между собой организаций:- бизнес-акселератора инновационных проектов, предназначенного для отбора наиболее перспективных проектов, повышения их качества, работы с командами;- регулярного Всеукраинского конкурса проектов в аграрной сфере, проходит 5 раз в год;- Фонда аграрных инвестиций - удобного механизма для инвестирования средств частных лиц в портфель инвестиционно-инновационных проектов в аграрной сфере;- Клуба инвесторов Agro 2027, востребованного в связи с необходимостью выработки инвестиционной политики.Одновременно Фундацией AgroChallenge отрабатывается "пилотный" проект по созданию сети информационно-сервисных центров для предоставления услуг фермерам в регионах. Это позволит повысить качество направленных на конкурс проектов, организовать взаимодействие сельскохозяйственных производителей с потенциальными партнерами в формате кластеров, создать устойчивую систему сбыта для фермерских хозяйств. В настоящее время начато пилотные проекты в следующих объединенных территориальных общинах (ОТО) и районах: Музыковский ОТО (Херсонская обл.), Коблевская ОТО (Николаевская обл.), ОТО Харьковского района (Харьковская обл.).Цель Фундации AgroChallenge: создание мощного, технологически развитого аграрного сектора Украины за счет привлечения инвестиционных ресурсов в инновационные проекты.Задачи Фонда:- Создать благоприятные условия для национального инвестора.- Продемонстрировать привлекательность инвестирования в украинские проекты, возможность управлять инвестиционными рисками.Задача Бизнес-акселератора как организации в рамках Фундации AgroChallenge - помочь инициаторам проектов отстроить модель перехода от идеи к уверенному старту и зрелому бизнесу. Стартап должен привлекать инвестиции и обеспечивать быстрое развитие и капитализацию. Интенсивное развитие проектов обеспечивается за счет менторства, обучения, финансирования и экспертной поддержки.Фундация AgroChallenge предлагает инициаторам проектов программу акселерации, рассчитанную на несколько месяцев. За это время желающие могут подать свой проект или инновационную идею на рассмотрение экспертной комиссии Бизнес-акселератора (http://agrochallenge.com.ua/). Экспертами Фонда является лучшие украинские и международные отраслевые специалисты в сфере сельского хозяйства, агробизнеса, аналитики, финансов и инвестиций, информационно-коммуникационных технологий, инженерии.В рамках программы акселерации инициаторы проектов могут пройти тренинги "Управление проектом от идеи до привлечения инвестиций". Их цель: освоение модели бизнес-процессов от идеи до привлечения инвестиций или грантов.Темы тренингов:развитие команды. Актуальные европейские методики формирования команды. Методы оценки потенциала сотрудников.Управление проектами. Формирование и развитие организационной структуры проекта.Оценка бизнес - модели. Определение сегментов потенциальных потребителей продукта.Финансовая аналитика. Базовые критерии финансовой аналитики проекта.Практическая часть. Работа с проблемными ситуациями. Построение индивидуальных моделей проекта.Достижения:На сегодняшний день в Бизнес-акселераторе 262 проекта.С июня 2016 года проведено три Всеукраинских конкурса инновационных проектов в агросфере, мероприятие Hi-Tech AgroChallenge - демонстрационный день технологических стартапов.Международное экспертное жюри Sikorsky Challenge отметил проект "Умная теплица" в номинации "Лучшее технологическое решение" - 1 место и денежный приз.ПАО "Креди Агриколь Банк" отметил и наградил денежными призами проекты: Plantator Plus, Craft Scanner.Компания »Kernel» поддержала проект Craft Scanner - открыто опытно-конструкторскую разработку с испытаниями опытного образца (создано предприятие, предоставлено инвестиции на изготовление рабочего образца).Шесть проектов-победителей вошли в портфель Фонда аграрных инвестиций для финансирования.

Подписка на новости